Lời mở đầu

Trang đặc biệt:
Xuân Kỷ Sửu
Diễn Ðàn

Liên Kết:
Thất Sơn Châu Đốc
Hoa Xương Rồng
Hồng Ngự

Nguyễn Kinh Luân

 
 
Các Vị Hiệu Trưởng:
Dương Văn Út
Nguyễn Trọng Phúc
 
 

Giám Học:
Nguyễn Văn Huyện
Lê Hữu Đoàn

Phụ Tá Giám Học:
La Hồng Huy

Tổng Giám Thị:
Nguyễn Trí Huệ

Phụ Tá Tổng Giám Thị:
Lý Bảo Thiện

  Phụ Trách Văn Phòng và Giám Thị:
Cao Thị Diên
Dương Thị Liên Hoa
Lai Thị Nguyệt Thu
Dương Thị Mai
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Phòng
Nguyễn Thị Dung
Trần Thị Dung

Ban Giáo Sư Giảng Huấn
Quí Thầy Cô
 • Huỳnh Quang Trinh
 • Nguyễn Thị Ngọc Hằng
 • Nguyễn Đăng Khoa
 • Trần Thị Phao
 • Võ Văn Kiết
 • Nguyễn Thành Tài
 • Nguyễn Long Phụng
 • Nguyễn Thị Điểm
 • Trần Phát Thanh
 • Khương Thị Ngọc Phỉ
 • Phạm Thị Thanh Vân
 • Lê Thị Bạch Yến
 • Khương Thị Nga
 • Cao Phát Đây
 • Bùi Thị Đăng Khoa
 • Đỗ Thị Thu
 • Phạm Ngọc Thiên Hương
 • Châu Minh Tỷ
 • Nguyễn Ngọc Trang
 • Võ Văn Nhiều
 • Lê Bá Tòng
 • Trần Mỹ Kiên
 • Nguyễn Thị Tuyết Mai
 • Dương Văn Thành
 • Đỗ Hữu Thắm
 • Nguyễn Thành Xuân
 • Lê Mộng Quang
 • Nguyễn Ngọc Châu
 • Nguyễn Thụ Hương
 • Dương Văn Trí
 • Quảng Trọng Di
 • Phạm Văn Năng
 • Vương Minh Cư
 • Nguyễn Văn Nghĩa
 • Trần Ngọc Đức
 • Lộ Ngọc Bi
 • Lý Thị Oanh
 • Đỗ Thị Mai
 • Hồ Thị Xuân Hoa
 • Huỳnh Phú Khiêm
 • Nguyễn Thị Điệp
 • Trịnh Tấn Khoa
 • Hứa Huệ San
 • Nhan Thị Thanh Tùng
 • Đỗ Thị Sậu
 • Vinn - Thinn
 • Nguyễn Văn Tài
 • Đỗ Bình
 • Trần Thọ
 • Huỳnh Hoa
 • Nguyễn Thị Yến
 • Lê Văn Đỡ
 • Hồ Văn Chương
 • Lê Thị Rồi
 • Nguyễn Thị Hiền
 • Phạm Kim Nhum
 • Lê Thị Mến
 • Hồ Văn Nhiễu
 • Lê Thị Lược
 • Lê Văn Trinh
 • Quách Thị Nghĩa
 • Nguyễn Thanh Vân

Ban Chấp Hành Phụ Huynh Học Sinh:

 • Hội Trưởng : Hồ Công Nghiệp
 • Phó Hội Trưởng: Nguyễn Văn Phát
 • Thư Ký: Nguyễn Văn Thân
 • Thủ Quĩ: Ngô Văn Ngọc
 • Hội Viên: Tất cả phụ huynh có con em theo học tại trường

 

   
   
 
   
Trần Công Bá
Cựu Học Sinh Tân Châu
Content © 2007-2009

Cập nhật ngày 30 tháng 09, năm 2009